หน้าแรก arrow รายงานตัวและรับสมัคร
 
ตารางการฝึกนศ.วิชาทหาร
เขียนโดย Administrator   

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี

31 พฤษภาคม 2553  08.00-16.00 น.
- รายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-5
- รับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1
- นักเรียน-นักศึกษา IRPCT

1 มิถุนายน 2553  08.00-16.00 น.
- รายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-5
- รับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1
- นักเรียน-นักศึกษา IRPCT ที่เหลือ
- สถานศึกษาอื่น ๆ คือ วท.ระยอง, ระยองวิทยาคม, อัสสัมชัญระยอง,
  ระยองพาณิชยการ, โปลีเทคนิคระยอง, วัดป่าประดู่, บ้านค่าย

7 มิถุนายน 2553  08.00-16.00 น.
ประกาศผลและรับรายงานตัวผู้สมัครเข้าชั้นปีที่ 1

27 กันยายน 2553 ถึง 22 ตุลาคม 2553
- วันเวลาการฝึก 07.45-12.00 น. และ 12.45-17.00 น.
- 30 ก.ย. 2553 เวลา 14.00 น. พิธีเปิดการฝึก/ไหว้ครู 

 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
Template Design by funky-visions.de