Home arrow ตู้เก็บเอกสาร DCC
 

729.png

b21.jpg

ตู้เก็บเอกสารแผนกประกันคุณภาพ

Document Control Center ( DCC ) [ เข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน ]ไฟล์

folder icon รายงานการประเมินตนเอง SAR
4
folder icon มาตรฐานโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี
2
folder icon ภาพสไลด์ กิจกรรมโรงเรียน
36
  กีฬาครูประชุมผู้ปกครองcomputer.jpg
folder icon ประกาศนียบัตร จากการแข่งขัน
7
thumb_dsc01388.jpgthumb_dsc01377.jpgthumb_dsc01389.jpg
folder icon เอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพภายใน
4

images_1.jpg- มาตรฐานโรงเรียน
- มาตรฐาน สมศ.
- มาตรฐาน โรงเรียนพระราชทาน

 

 

folder icon มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.
4
folder icon ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ตัวอย่างการวิเคราะห์งานโรงเรียนพระราชทาน  การเขียน
folder icon เอกสารแผนกประกันคุณภาพ
31

- เอกสารเข้า - ออก จากงานประกันคุณภาพ
- โครงสร้าง คำสั่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
- รายงานการประชุมต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม QMC, SDC, IAC, DCC, SDC

folder icon เอกสารระบบงานโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี
197

thumb_600.jpg

folder icon แบบฟอร์มเอกสารคุณภาพ
16
folder icon มาตรฐานโรงเรียนพระราชทาน
523

องค์ประกอบการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

images_1.jpgด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา
ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ
ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์สถานศึกษาและชุมชน
ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา

folder icon แฟ้มข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม
58
thumb_img_0804.jpgthumb_img_0399.jpgthumb_dsc_0008.jpg

เข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
firefox.jpg
ชมเวบไซต์นี้แสดงผลได้ดี
ใช้ Mozilla Firefox
Download Firefox

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

      สถานศึกษา 3D
       Download คู่มือ 3D


banner_onesqa.gifWebmaster โดย พิชิต สาทิสรัตนโสภิต e-mail: pichit84@hotmail.com