ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
วิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Fri, 4Jul 2014, 05:01 PM
ให้นักศึกษา สฟต 56-1 มาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเรียน รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Fri, 4Jul 2014, 04:58 PM
นัดหมายนักศึกษา สฟต54-11 มาสอบปลายภาค รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Thu, 13Sep 2012, 09:16 AM
แบบฝึกหัดเขียนแบบไฟฟ้า ตู้ MDB รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Mon, 3Sep 2012, 08:54 AM
ให้นักศึกษา สฟต ๕๔-๑๑ เขียนแบบไฟฟ้าห้อง 1206 รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Fri, 10Aug 2012, 02:59 PM
ให้นักศึกษา สฟต ๕๔-๑๑ เขียนแบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัยชั้นเดียว รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Fri, 20Jul 2012, 01:04 PM
ให้สฟต54-11 แบบฝึกหัดส่งครูทางห้องเรียนออนไลน์ รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Fri, 22Jun 2012, 08:33 AM
นัดหมายนักศึกษา สฟต54-11 ส่งงาน Flowchart รูปภาพของwebmaster User webmaster User 0 webmaster User
Fri, 8Jun 2012, 03:33 PM
นัดหมายนักศึกษา สฟต54-11 มาสอบปลายภาค รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Sat, 3Mar 2012, 08:48 PM
นักศึกษาสฟต53-11 ที่ยัง Present Project ไม่ผ่านให้มานำเสนอ Project ต่อ รูปภาพของwebmaster User webmaster User 0 webmaster User
Mon, 3Oct 2011, 04:37 PM
สฟต53-11 ให้มานำเสนอ Project ต่อ รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Thu, 29Sep 2011, 07:50 PM
สฟต 53-11 นำเสนอ Proect จบการศึกษา รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Mon, 26Sep 2011, 01:33 PM
ส่งข้อสอบที่ปริ้นลงในกระดาษ A4 รูปภาพของwebmaster User webmaster User 0 webmaster User
Thu, 1Sep 2011, 03:54 PM
สอบปลายภาค วันที่ 1 กันยายน 2554 ภาคปฏิบัติ รูปภาพของwebmaster User webmaster User 0 webmaster User
Thu, 1Sep 2011, 10:23 AM
สอบกลางภาควิชา 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต 0 อาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
Tue, 12Jul 2011, 10:01 PM
การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle รูปภาพของwebmaster User webmaster User 0 webmaster User
Tue, 14Jun 2011, 11:43 AM
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ยินดีต้อนรับทุกคน รูปภาพของwebmaster User webmaster User 0 webmaster User
Fri, 22Apr 2011, 06:55 PM