Home งานพยาบาล งานพยาบาล การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2555

PostHeaderIcon การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2555

 

             ด้วยงานพยาบาลของโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้จัดอบรมการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประจำปีการศึกษา 2555 ให้เก่บุคคลากรและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละห้อง เพื่อสามารถให้การ

ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอ

และทีมงานฝ่ายงานพยาบาลของโรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ไปเรียบร้อยแล้ว  โดยมีครู-อาจารย์ และตัวแทน

นักเรียนนักศึกษา ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 44 คน

            ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบการอบรม  พร้อมได้รับ

ใบประกาศการเข้ารับการอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ทั้งสิ้น 44 คน

                   

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 09 มีนาคม 2013 เวลา 19:04 น.)