Home

PostHeaderIcon ตรวจสุขภาพนักศึกาษา ประจำปีการศึกษา 2556

                                        ด้วยในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารืพีซี ร่วมกับ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง  จัดตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดย รอบแรกจัดเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2556   (สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3  ที่
ต้องออกฝึกงาน ชุด ที่ 1)   และ จะดำเนินการ จัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส.    ในระหว่าง วันที่   25-28   มิถุนายน  2556  ตั้งแต่ เวลา  08.30-17.00 น    
 

PostHeaderIcon การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2555

 

             ด้วยงานพยาบาลของโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้จัดอบรมการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประจำปีการศึกษา 2555 ให้เก่บุคคลากรและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละห้อง เพื่อสามารถให้การ

ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอ

และทีมงานฝ่ายงานพยาบาลของโรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ไปเรียบร้อยแล้ว  โดยมีครู-อาจารย์ และตัวแทน

นักเรียนนักศึกษา ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 44 คน

            ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบการอบรม  พร้อมได้รับ

ใบประกาศการเข้ารับการอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ทั้งสิ้น 44 คน

                   

 

PostHeaderIcon ประกาศรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษา ปวส.2ที่จะจบ การศึกษา ปีพ.ศ.2556

 

    นักศึกษาปวส.2 ที่จะจบการศึกษาปีการศึกษา 2555   ที่กำลังมองหางาน 

สนใจ ติดต่อได้ที่   อ.เยาวรัตน์  นพศิริ หมายเลขติดต่อ  0863557872 

 และ  0892452847   รายละเอียดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องพยาบาล

อาทิ

          1. บริษัท โกรเฮ่สยาม จำกัด

          2. บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด มหาชน

          3.บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

          4.บริษัททีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน

          5.บริษัทศักดิ์ชัยสิทธิ์ จำกัด

          6.บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด

          7.บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

          8.บริษัท ไทโย กิเคง (ประเทศไทย) จำกัด  

                           ฯลฯ

 

                        

 

PostHeaderIcon ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554

 

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต นอกสถานที่ร่วมกับ   โรงพยาบาลระยอง และมีโครงการที่จะมารับบริจาคโลหิต ที่วิทยาลัยทคโนโลยีไออาร์พีซี  ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา  09.00-13.00 น.   ณ อาคารเรียน 1             
     วิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวน ครู-อาจารย์ ,บุคลากร,นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต   และในครั้งนี้  มีบุคลากร,เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการจังหวัดระยอง มาร่วมบริจาคโลหิต ในวัน เวลา ดังกล่าว 
 สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกแนะแนวและพยาบาล

 

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

1. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
2. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ( ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ปี)
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างไม่สบายหรือรับประทานยาใดๆ
4. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด
5. สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
-นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค
-รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กเพิ่ม
-รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
-ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
-งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
-งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

ขณะบริจาคโลหิต
-สวมใส่เสื้อผ้าที่แขนเสื้อไม่คับเกินไป สามารถดึงขึ้นเหนือข้อศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว
-เลือกแขนข้างที่เส้นโลหิตดำใหญ่ชัดเจน ที่สามารถให้โลหิตไหลลงถุงได้ดี ผิวหนังบริเวณที่จะให้เจาะ ไม่มีผื่นคัน หรือรอยเขียวช้ำ ถ้าแพ้ยาทาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
-ทำตัวตามสบาย อย่ากลัว หรือวิตกกังวล
-ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิต
-ขณะบริจาคควรบีบลูกยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โลหิตไหลได้สะดวก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น วิงเวียน มีอาการคล้ายจะเป็นลม อาการชา อาการเจ็บที่ผิดปกติ ต้องรีบแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นทราบทันที
-หลังบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อย ห้ามลุกทันที ให้นอนพักสักครู่จนกระทั่งรู้สึกสบายดี จึงลุกไปดื่มน้ำ และรับประทานอาหารว่างที่จัดไว้รับรอง

หลังบริจาคโลหิต
-ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา 1-2 วัน
-หลีกเลี่ยงการทำซาวน่า หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆ งดใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ รวมถึงการหิ้วของหนักๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังการบริจาคโลหิต
-ถ้ามีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หรือรู้สึกผิดปกติ ให้รีบนั่งก้มศีรษะต่ำระหว่างเข่า หรือนอนราบยกเท้าสูงจนกระทั่งมีอาการปกติจึงลุกขึ้น และเดินทางกลับ ป้องกันอุบัติเหตุจากการล้ม
-ถ้ามีโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผล อย่าตกใจ ให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อส กดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาที หากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาล
-ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพัก 1 วัน
-รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละอย่างน้อย 1 เม็ด จนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก

ขั้นตอนบริจาคโลหิต                                               

      ขั้นตอนที่ 1   กรอกแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิต             

*ควรให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงของผู้บริจาค จะทำให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตัวผู้บริจาคเอง และตัวผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับบริจาคโลหิต

     ขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต และความเข้มโลหิต 

*บุคลากรทางการแพทย์ จะสอบถามประวัติผู้บริจาคเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นว่าท่าน มีสุขภาพพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่ โปรดอย่าปิดบังข้อมูลเรื่องสุขภาพ หรือเขินอายที่ จะตอบคำถาม

     ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนรับหมายเลขถุงบรรจุโลหิต                

     ขั้นตอนที่ 4 บริจาคโลหิต 

     ขั้นตอนที่ 5 พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม                    

    *หลังบริจาคโลหิตจำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัด ไว้บริการให้ และนั่งพักสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพน้ำในร่างกาย เมื่อปกติดีแล้วจึงเดินทางกลับ

 

PostHeaderIcon ตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษา (รอบ 2)

 

 

             ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปวช  และ  ระดับ ปวส  

ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา     2554  

ขอให้มารับการตรวจได้ในวันที่  23  สิงหาคม  2554   โดยพร้อมกัน   

ณ อาคารเรียน 1  ตั้งแต่เวลา     08.30-13.00 น   

           สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่อ.เยาวรัตน์ (ห้องพยาบาล)

หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

PostHeaderIcon ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

 

                                     เพื่อให้การดูแลนักเรียนนักศึกษา ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2554 แผนกแนะแนวและพยาบาล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกสถานพยาบาลหรือบริษัทเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 และที่ประชุมได้มีมติพิจารณาคัดเลือก โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง มาดำเนินการตรวจสุขภาพในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2554   ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.       ซึ่งตั้งจุดตรวจ ณ บริเวณด้านล่าง อาคารเรียน 1               

                      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณาให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน นำนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาที่กำหนด  หากติดขัดประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ อ.เยาวรัตน์  นพศิริ (ห้องพยาบาล 086-3557872 )