Home arrow ภาพกิจกรรมแผนก
   
 
Home
บุคลากรแผนก
โครงสร้างแผนก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา พลศึกษา
Links ที่น่าสนใจ
คลังข้อสอบแผนก
ติดต่อแผนกวิชา
คนดี..ศรีพื้นฐาน
ธรรมะ..อะไร
คำคม...กำลังใจ
เสียดายที่คุณไม่คลิกอ่าน
ทายใจดูดวง
อัพเดทบันเทิง
ความรัก
ภาพกิจกรรมแผนก
กลอน
Administrator
 
 
สถิติข้อมูล
จำนวนสมาชิก : 54
จำนวนข่าวสาร : 147
เว็บลิงก์: 8
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมแผนก
รูปบรรยากาศการเรียน PDF 

p152602_251011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1536_251011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p153902_251011.jpg

บรรยากาศการเรียน PDF 
002_2.jpgบรรยากาศการเรียนการสอน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ซึ้งสุดใจ...เด็กไออาร์พีซีที..ทำอะไรเพื่อแม่บ้างครับ PDF 
00001.jpgซึ้งสุดใจ...เด็กไออาร์พีซีที..ทำอะไรเพื่อแม่บ้างครับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
standard PDF 

Standard ( มาตรฐาน )

Some 5,000 year ago, the ancient Egyptians had various weights and measures. They used different size stones for weights.And they measure lengths in a unit called the cubit.This was a distance.It was from the person's elbow to the tip of the middle finger.But each person's cubit was different from another.So a loyal cubit was established as a standard.

ประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว ชาวอียิปต์ได้มีการวัดและการชั่งที่หลากหลาย . พวกเขาได้ใช้ก้อนหินที่มีขนาดต่างกันเพื่อชั่งน้ำหนัก.และพวกเขาวัดความยาวที่มีหน่วยเรียกว่าคิวบิท. หน่วยคิวบิทนี้ใช้วัดระยะทางด้วย. มันวัดจากปลายข้อศอกของมนุษย์ถึงปลายนิ้วกลาง.แต่คิวบิทของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้น คิวบิทในราชสำนักจึงถูกสร้างขึ้นเป็นมาตรฐาน.

The Romans adopted a different cubit by dividing it into 2 feet and each foot into 12 inches. They used mile passes for measuring distances. Each mile was equal to one thousand paces. The mile,which is slightly longer, was based on this. The Romans also established a standard pound ( libra ) for weight.The abbreviation for pound ( lb ) is based on the Latin word.

ชาวโรมันได้ดัดแปลงคิวบิทที่แตกต่างกันเสียใหม่  โดยแบ่งคิวบิทออกเป็น 2 ฟุตและแต่ละฟุตมี 12 นิ้ว . ชาวโรมันได้ใช้ไมล์เป็นหน่วยวัดระยะทาง . แต่ละไมล์ของชาวโรมันเท่ากับหนึ่งพันก้าว . หนึ่งไมล์ที่ห่างกันเล็กน้อยของแต่ละคนก็อยู่บนพื้นฐานนี้เช่นกัน . ชาวโรมันยังได้สร้างมาตรฐานของการชั่งน้ำหนักเรียกว่า ปอนด์ . ตัวย่อของปอนด์คือ (lb) อยู่บนพื้นฐานของภาษาละติน

The relationships between divisions of the standard weight , length and so on were arbitrary.In the USA customary system, for example, there are 12 inches in a foot , 3 feet in a yard , 22 yard in a chain and so on. In an effort to standardize weights and measures, a commission french scientist in the 1790's developed the metric system. It was based on the lengths unit called the meter. The meter is about 3.28084 feet. Gram was established for weight and liter for capacity.

ความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งของมาตรฐานน้ำหนัก ความยาว และอื่นๆ ยังไม่เป็นที่แน่นอนหรือยังไม่ลงตัว . ในระบบทั่วไปของอเมริกา ได้มีการแบ่งดังนี้ 12 นิ้วเป็น 1 ฟุต 3 ฟุตเป็น 1 หลา 22 หลา เป็น 1 เชน และอื่นๆต่อไป . ในความพยายามที่จะกำหนดมาตรฐานการชั่งน้ำหนักและการวัดให้ได้ กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาระบบเมตริกขึ้นในปี 1790 . โดยให้ความยาวมีหน่วยเป็นเมตร .1 เมตรประมาณ 3.28084 ฟุต กรัมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชั่งน้ำหนัก และลิตรใช้วัดความจุ

ไม่เกินความพยายามของลูกศิษย์ครู Dad แน่นอน สู้ๆนะครับอย่าเพิ่งท้อ คนท้อไม่ใช่คนแท้ เพราะคนแท้จะไม่ท้อ ครับ

 

Measurement PDF 

Measurement ( การวัด )

Measurement is very old. It is as old as civilization. It became important as society became more and more organized. We fix times and dates for religions and civic ceremonies. We weigh goods when trading. We use dimensions to mark out building construction sites. If we didn't have accurate measurement, our modern technological civilization of ingenious structure, machines, instruments and devices could not have existed. Scientist couldn't have been able to do anything. They couldn't have been able to carry out their work in such depth or get accurate results.Science and technology would founder.

การวัดเป็นสิ่งที่เก่าแก่มาก . มันเก่าแก่พอๆกับอารยธรรม .มันกลับมา มีความสำคัญต่อสังคมเมื่อสังคมกลับมารวมตัวกันเป็นบึกแผ่นมากขึ้น . เรากำหนดเวลาและวันที่จากพิธีกรรมท้องถิ่นและพิธีกรรมทางศาสนา . เราชั่งสินค้าเมื่อมีการค้าขาย . เราใช้มิติเพื่อกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง . ถ้าเราไม่มีการวัดที่ถูกต้อง อารยธรรมทาง        เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเราในเรื่องของโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยคงไม่สามารถดำรงอยู่ได้ . นักวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย . พวกเขาจะไม่สามารถคำนวณหาค่าของงานที่เกี่ยวกับความลึกหรือคำนวณหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องเลย . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะล่มสลาย .

These are called steel rules. They are used to make rough measurements. Steel rules are available in lengths from 25 mm. to 1,800 mm. . Commonly used lengths are 150 mm., 225 mm., and 300mm. . They have graduated measurement on one or both side.

เครื่งมือเหล่านี้เรียกว่า ไม้บรรทัดเหล็ก . พวกมันถูกใช้เพื่อวัดหาค่าอย่างหยาบๆ . ไม้บรรทัดเหล็กสามารถใช้ประโยชน์ได้ในความยาวตั้งแต่ 25 มม. ถึง 1,800 มม. ความยาวที่ใช้กันทั่วไปคือ 150 มม . 225 มม. และ 300 มม.  พวกมันสามารถสามารถวัดได้ทั้ง 1 หรือ 2 ด้าน .

This is called a Vernier caliper rule. It is used to make rapid measurements to scale dimensions. Outside measurements of various thickness are read at the out graduation line. Inside measurements of various thickness are read at the in graduation.

เครื่องมือชิ้นนี้เรียกว่า เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ . มันถูกใช้เพื่อวักหาค่าของมิติได้อย่างรวดเร็ว . การวัดด้านนอกของวัตถุที่มีความหนาแตกต่างกันจะต้องอ่านค่าจากเส้นขีดแบ่งการวัดด้านนอก . การวัดด้านในของวัตถุที่มีความหนาที่แตกต่างกันก็ต้องอ่านค่าจากเส้นขีดแบ่งการวัดด้านในเช่นกัน . 

This is called a rule depth gauge. It is used to measure the depth of recess accurately and quickly. The rule is adjusted to the depth of the recess being measured and is locked with a knurled nut and friction spring.

เครื่องมือชิ้นนี้เรียกว่า บรรทัดวัดความลึก . มันถูกใช้วัดความลึกของวัตถุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว . บรรทัดชนิดนี้จะถูกปรับให้เข้ากับความลึกของวัตถุที่กำลังจะวัด และจะถูกล็อกด้วยปุ่มล็อกและสปริงที่มีแรงเสียดทาน .

These are call calipers. They are used for measuring diameter. A and B are outside calipers used for measuring outside diameters. C and D are inside calipers for measuring inside diameter. Calipers are available in size from 76 to 254 mm. or more.

เครื่องมือเหล่านี้เรียกว่าวงเวียน . มันถูกใช้เพื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง . A และ B เป็นวงเวียนวัดนอกใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก .  C และ D เป็นวงเวียนวัดในใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน . วงเวียนสามารถใช้หาค่าได้ดีที่ขนาด 76 ถึง 254 มม. หรือมากกว่านั้น .

This is called a combination set. It consists of the steel rule or blade, a square head, a center head , and a protractor head. The square head and the protractor head are furnished with a spirit level. The protractor head is used to test, measure or layout angles to with in accuracy. The head may be graduated from 0 to 180 degree in either direction. The center head is used in locating and laying out the center of round bar or other round objects. It is also used to locate the center of square bars or square objects.

เครื่องมือชิ้นนี้เรียกว่าชุดวัดรวม . มันประกอบด้วยบรรทัดเหล็ก หัววัดฉาก หัววัดศูนย์กลางและหัววัดมุม . หัววัดฉากและหัววัดมุมจะมีที่วัดระดับติดอยู่ด้วย .  หัววัดมุมจะถูกใช้เพื่อทดสอบ วัดและออกแบบมุมได้อย่างถูกต้อง . หัวของมันอาจจะวัดได้จาก 0 ถึง 180 องศาในทิศทางเดียวกัน . หัววัดศูนย์กลาง ถูกใช้เพื่อกำหนดและออกแบบศูนย์กลางของแท่งทรงกลมหรือวัตถุทรงกลม . นอกจากนี้มันยังถูกใช้เพื่อกำหนดศูนย์กลางของแท่งสี่เหลี่ยมหรือวัตถุทรงสี่เหลี่ยมอีกด้วย .

ไม่ยากเกินไปใช่มั้ยครับ ขอให้มีความสุขกับการทำแบบทดสอบนะครับทุกคน

ครู Dad 

 

 

 

 

 

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 133
 
   
     
 
 
  Design by Zak Mahuna © 2005 www.dizajn.biz