Home
กิจกรรมแผนก

 กิจกรรมแผนกวิชาบัญชีและการขาย

 นักเรียนแผนกวิชาบัญชีและการขาย 
ออกค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ  โรงเรียนวัดป่าประดู่

 dsc02687.jpg dsc02666.jpg

นักเรียนแผนกวิชาบัญชีและการขาย 

ได้รับรางวัลจากการประกวดบอร์ดนิทรรศการ

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

  
 dsc02631.jpg

นักเรียนแผนกวิชาบัญชีและการขาย 

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2555 

 p0.jpg
  p1.jpg p2.jpg

                            รับรางวัล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

                               เหรียญทอง            จำนวน 6 เหรียญ

                               เหรียญเงิน             จำนวน 21 เหรียญ

                               เหรียญทองแดง      จำนวน 21 เหรียญ

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย โครงการอบรมกฏหมายเยาวชน

เปิดโดย ท่านกรรมการผู้จัดการวิทยาลัย คุณชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

p4.jpg
p5.jpg

p6.jpg

 

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดโดย ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

dsc08241.jpg
dsc08299.jpg

dsc08225.jpg

 

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย

โครงการพาณิชยกรรมการงามอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

4.jpg
5.jpg

dsc08225.jpg

 

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย

โครงการบัญชีและการขายทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

7.jpg
8.jpg

9.jpg

 

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย

โครงการบริการทาางวิชาชีพสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

13.jpg
14.jpg

15.jpg

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย

โครงการแสดง ผลงานนักเรียนวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

10.jpg
11.jpg

12.jpg

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย

โครงการทำดีถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

19.jpg
20.jpg

21.jpg

 

แผนกวิชาบัญชีและการขาย

โครงการดีเจประชาธิปไตย เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

16.jpg
17.jpg

18.jpg

สถิติข้อมูล
จำนวนสมาชิก : 25
จำนวนข่าวสาร : 37
เว็บลิงก์: 2
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์